Søndag 3. april var en flott dag for oss. Da ble fem av årets seks konfirmanter døpt. Pastor Michael Davey, som har ansvar for konfirmantundervisningen, utførte dåpshandlingen. I mangel av både dåpsbasseng og eget kirkebygg fant samlingen sted i lokalene til Betania Arendal.

Pastor Leif Jacobsen talte over temaet «Ungdom og forbilder». Han hentet først fram forbilder fra eget liv, pekte så på dagens ungdomsidoler og avsluttet med forbildene i Bibelen. Under bønnevandringen etter talen opplevde vi at mange ungdommer kom fram til forbønn og ønsket Guds ledelse i sitt liv.

Vi er takknemlige for at vi får ta del i slike gudstjenester, der opplevelse, læring og fellesskap står sentralt.

 

Share This