Gullivergjengen

Gullivergjengen: Denne gjengen består av barn i barnehagealder. Ida Christine og Ann Britt leder samlingene.
Vi synger, hører bibelfortellinger, leker og snakker sammen. Av og til lager vi noe. Vi benytter undervisningsopplegget Sprell Levende.

Share This