Kontakt

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Pastor:
Helene Benedikte Granum-Aanestad
hbgaa@metodistkirken.no
915 27 924
Assisterende pastor:
Stig-Johnny Jørstad
stigjohnny@gmail.com
934 22 770
Legleder:
Gunvor Hustoft
gunnizn@hotmail.com
934 53 918
Leder menighetsråd:
Birgit Mørland
birgit@morland4.com
907 55 401
Kasserer:
Torstein Karlsen
torstein.karls1@gmail.com
908 32 829
Leder eiendomsutvalg:
Ragnar Mørland
ragnar@morland4.com
909 17 503
Historiker:
Dag Magne Johannessen
d-magjoh@online.no
951 64 915
Webansvarlig:
Finn Cato Andersen
fca@finnlyden.no
915 87 092

Sende post til oss?

Metodistkirken, Postboks 1602 Stoa, 4857 ARENDAL

Menighetsråd

Leder menighetsråd:
Birgit Mørland
Pastor:
Helene Benedikte Granum-Aanestad
Legleder:
Gunvor Hustoft
Leder personalkomité:
Kari Svenningsen
Leder økonomiutvalg:
Leder barnearbeid:
Hege Jørstad Sekkenes
Leder eiendomsutvalg:
Ragnar Mørland
Leder diakoni og misjon:
Hilde Nordby Bergland
Medlem:
Jeanne Ndayumvire
Medlem:
Vegard Tungesvik
Medlem:
Ole Jonassen
Ungdomsrepresentant:
Joakim Mørland
Legdelegat årskonferansen:
Ingar Sekkenes

Kontaktskjema

8 + 10 =

Share This