Kontakt

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Kirkekontor:
arendal@metodistkirken.no
900 39 112
Pastor:
Helene Benedikte Granum-Aanestad
hbgaa@metodistkirken.no
915 27 924
Assisterende pastor:
Stig-Johnny Jørstad
stigjohnny@gmail.com
934 22 770
Legleder:
Magne Jessen
magne@jessens.net
918 54 077
Leder menighetsråd:
Hilde Bergland
k_hilde_n@yahoo.com
924 44 829
Leder eiendomsutvalg:
Magne Jessen
magne@jessens.net
918 54 077
Historiker:
Dag Magne Johannessen
d-magjoh@online.no
951 64 915
Webansvarlig:
Finn Cato Andersen
fca@finnlyden.no
915 87 092

Sende post til oss?

Metodistkirken, Postboks 1602 Stoa, 4857 ARENDAL

Menighetsråd

Leder menighetsråd:
Hilde Bergland
Pastor:
Helene Benedikte Granum-Aanestad
Pastor:
Stig-Johnny Jørstad
Legleder:
Magne Jessen
Leder personalkomité:
Ellen Gill Johannessen
Leder barnearbeid:
Elin Åsheim
Legdelegat årskonferansen:
Hege Jørstad Sekkenes
Medlem:
Birgit Mørland
Medlem:
Ole Jonassen
Medlem:
Tone Miriam Andersen

Kontaktskjema

6 + 13 =

Share This