Vi bygger ny kirke

Alle kan bidra

Den som sparer, han har, men den som gir, han får. Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.

Kontonummeret vårt er

2800 09 19340.

Merk gjerne gaven «Nytt bygg».

Share This