Søndagsskole

Søndagsskolen er inndelt i to grupper; Gullivergjengen og Tårnagentene. Det er søndagsskole én søndag i måneden.

I Metodistkirken har vi en fadderordning der alle menighetens medlemmer er faddere for barna som blir døpt. I det ligger det et ansvar for å be for barna og lære dem hvem Jesus er. Dette er et privilegium vi tar på alvor, og søndagsskolen har en helt sentral og svært viktig rolle i vårt menighetsliv. Søndagen er en festdag for barna, der de gjennom lek og undervisning får utfoldet seg, og deres trosliv blir tatt på alvor.

I Gullivergjengen og Tårnagentene har vi valgt å følge opplegget «Sprell Levende» som er et spennende søndagsskoleopplegg utviklet av Norsk Søndagsskoleforbund. Sprell Levendes hovedmål er at barna skal få bli kjent med Jesus og få et nært og sterkt forhold til ham. Barna fortjener det aller beste, og derfor vil vi at alt som skjer skal være tilpasset barna og være til deres beste.

Les mer om Sprell Levende her

Share This