Årets våroffer og undervisningsgudstjeneste ble en fantastisk samling i Dalen Misjonshus. Leif Jacobsen ga oss en solid og svært inspirerende bibeltime med temaet En ny begynnelse.
Gjennom vårofferet fikk vi inn hele kr 49 226 – dette er all time high! Takk til alle sammen!

Share This