Undervisningsgudstjeneste 5.juni 2016

Undervisningsgudstjeneste 5.juni 2016

Det inviteres med dette til ny undervisningsgudstjeneste på Dalen Misjonshus 5.juni 2016 kl 11:00! Pastor Leif Jacobsen taler over tema: «Tro som flytter fjell»  – troen sitter både i hjertet og i munnen. Teksten er fra Markus 11:22-24. Andre...
Hverdagstro 2.pinsedag

Hverdagstro 2.pinsedag

Vi samles til hverdagstrosamling på Dalen Misjonshus 2.pinsedag (16.mai) kl 16:00! Pastor Leif Jacobsen taler over temaet «Hva er Pinse?» Skriftlesing fra 1.Mos 11:1-9 og Rom 8:14-17. Samlingsstund for barn tom 4.klasse under talen. Kirkekaffe etter...
Eksaminasjon og medlemsopptagelse

Eksaminasjon og medlemsopptagelse

1.mai 2016 vil skrive seg inn i Metodistkirken i Arendals historie. Det er med stor glede vi nærmere etthundre deltakere på gudstjenesten fikk være med på både avslutningen av konfirmasjonstiden og medlemsopptakelse av de samme 6 konfirmantene. For Faraja Basaluci,...