Bli med på dugnad

Bli med på dugnad

Våren er tiden da det skal ryddes og gjøres fint både ute og inne. Bli med og bidra og delta på dugnad.
Velkommen til kirken

Velkommen til kirken

En ny uke med mange aktiviteter. Husk spesielt at det er dugnad og har du mulighet til å hjelpe til så møt opp.
Dugnad

Dugnad

Våren er endelig her og det er tid for dugnad i og utenfor kirken.
Flott Våroffergudstjeneste i Arendal 15.04.2018

Flott Våroffergudstjeneste i Arendal 15.04.2018

Har dere hørt hva Jesus sa til sine disipler? Har dere skjønt at det som står i Bibelen handler om Jesu oppgave og hjelp til oss? Deler vi med hverandre det Jesus har lært og fortalt oss? Dette var noe av det Christina Thaarup, vår gjesteprest fra Øståsen talte om på...
Velkommen til kirken

Velkommen til kirken

Søndag 15.april feirer vi Vårofferdag med sang av Wesleys tramp og trall og Christina Thaarup skal tale for oss. Christina er prest i metodistmenigheten på Øståsen på Kolbotn utenfor Oslo, og vi gleder oss til å ha henne på besøk. Kom til kirken og opplev et...
Velkommen til fellesmiddag

Velkommen til fellesmiddag

Kom etter jobb og ta med barna til et hyggelig måltid i kirken, hvor det også er en liten andaktstund for barna.