Årets høstoffer ble markert med en innholdsrik og svært stemningsfull festsamling på Dalen Misjonshus. Under samlingen kom det inn drøye 27.000,- kr. 

Store og små fulgte nøye med da Stig-Johnny Jørstad og Hilde Nordby-Bergland forklarte om innholdet i dagens markering av høstoffer og postene i bønnevandringen. Himmelsk musikk ved Stein Jonassn og sangere var med på å sette et sterkt preg på samlingen.

Dåpsbarna som er døpt i aug.og sept. ble markert med lystenning og gaver.

Praten gikk høylytt under kirkekaffen og engasjementet var stort da vi fikk siste nytt om kirkebygget samt info. om julemessa og andre aktiviteter i menigheten.

Share This