Det er 10 år siden den gode gamle tradisjonen med julemesse i regi av Metodistkirken Arendal kom på banen igjen! Årets julemesse ga et flott resultat på drøye 140.000.- Dette er opp i mot tidenes beste! Takk til alle som har vært med å bidra både i forkant og på selve dagen!

Share This