Spennende samlingsdag!

Endelig…. Etter en lang sommer uten annen kirkelig aktivitet enn Metodistkirkens årlige sommerfest på Drotningborg kunne vi endelig samles til samlingsgudstjeneste.
Det ble en dag vi alle vil se tilbake på med glede og takknemlighet. Vi var nesten hundre mennesker til stede, både små og store. Vi startet Gudstjenesten med å ønske årets konfirmanter og deres foreldre velkommen til et spennende år. Det jo også utrolig kjekt å kunne ønske 9 konfirmanter velkommen.

Så vidt jeg har forstått av menighetens eldre, kan de ikke huske at det har vært så mange konfirmanter i menigheten før. Fortsatt har vi plass til flere, og det er to som vurderer om de skal slutte seg til konfirmantgruppen.
Søndagsskolen ble også presentert og leder Elin Tvermyr kunne fortelle at de i høst har som tema ”På skattejakt i Bibelen”. Det blir søndagsskole under alle undervisningsgudstjenestene våre i høst. De satser på hele tre grupper ut fra aldergrupper. Det er pr i dag fem ledere som har sagt at de vil være med. Det er plass til flere så om du kjenner at dette hadde det vært spennende å være med på, ta kontakt.
Etter at vi alle hadde fått høre fra Barnebibelen om temaet de skulle undervise i, søndagsskolen hadde gått til sin samling fikk vår nye hovedpastor Leif Jacobsen slippe til i prekestolen. Han hadde som tema for sin preken: Det Store Oppdraget og gav oss en flott påminning fra misjonsbefalingen hos evangelistene Markus og Matteus. Han la vekt på tre viktige elementer vi som menighet bør ta inn over oss. For det første skal vi ikke sitte og vente, men bruke de nådegaver og talenter vi har fått. Jesus velsigner det og sørger for at det alltid vil være nok å ta av. Videre skal vi dele det med hverandre, og de menneskene vi har rundt oss i hverdagen. Bildet han brukte var fra da disiplene ble bedt om å dele ut mat til menneskemengden som var til stede. De svarte at de hadde så lite… Jesus spurte hva de hadde, og svaret var 7 brød. Han fordelte brødet blant de 12 disiplene og det ble 0,6 brød til hver av dem som de skulle dele ut til 333 mennesker hver. Han velsignet brødene og disiplene startet med å dele ut. De opplevde at det ikke ble tomt, og når alle var mette hadde de mer igjen enn da de startet. Dett er Bibelens bilde på hvordan vi som menighet skal forholde oss til Jesu utfordring om å gå ut og være hans representanter i våre omgivelser.
Som vi alltid gjør i vår gudstjeneste, fikk vi anledning til respons ved å tenne bønnelys, skrive bønnebehov samt mulighet til spesiell forbønn. Det er godt å se at flere og flere setter ord på sine bønner, tenner et lys for noen av sine nære og ber om personlig forbønn og Guds velsignelse. Spesielt godt var det å se at søndagsskolens deltakere kom inn og ble en naturlig del av bønnevandringen.
Vi fikk også presentert det nye menighetsrådet, og spurt om vi vil støtte dem med bønn og praktisk samarbeid i det oppdraget som de har påtatt seg å utføre på menighetens vegne? Unisont kunne vi svare: ”Ja, med Guds hjelp!”
Så ble gudstjenesten avsluttet med at vi sammen fikk synge ”Reis deg Guds menighet” For Herren har bruk for oss, og han vil gå med oss!
Menighetsrådet hadde stilt opp med kaker, frukt og kjeks til kirkekaffen og vi kunne nyte fellesskapet rundt kaffebordene.
Flere av de tilstedeværende gav uttrykk for at dette var en god start og mange spennende samlinger ligger foran oss! En av de som vanligvis ikke går har uttrykte at han syntes dette hadde vært flott, og at det var spennende å se så mange mennesker i ”alle” aldre, både små og store! Dette skal vi ta til oss og glede oss over i fortsettelsen av det spennende arbeidsåret vi nå går inn i. Vi har stor forventning til fortsettelsen! Spennende samlingsdag!

(Stig-Johnny Jørstad).

Share This