Det var med stor takknemlighet og glede vi feiret gudstjeneste forrige søndag. Teamet var «Jesus, verdens lys» hvor vi ble minnet på at vi er Jesu etterfølgere og skal være lys i verden rundt oss. En sa det så flott: «Vi hører stadig at vår største utfordring er global oppvarming og at jorden vi bor på blir varmere og varmere. Jeg tenker det er en annen sannhet som er like viktig, og det er at våre hjerter blir kaldere og kaldere og at det derfor er viktig å tenne et lys i en mørk og kald verden rundt oss!»

Vi fikk også være med på vår 5. dåp hittil i år da Solan Elefsen Gundersen ble båret fram av sine foreldre. Flott var det også å se storebror Ivan helle dåpsvannet i døpefonten og være med å tørke lillebror etter at dåpen var utført.

Neste dåp er allerede førstkommende lørdag når Marcel Ngoie blir døpt i kl 18.00. Siden vi ikke har mulighet til å gjøre dette i vår kirke blir han døpt Baptistkirken. Alle er hjertelig velkommen til å delta. Under søndagens gudstjeneste på Havstad bedehus kl 11.00 vil han bli tatt opp som medlem i vår menighet. Vi håper mange kommer og tar imot Marcel som vår nye medlem.

-Stig-Johnny Jørstad-

Share This