Det var med stor spenning vi inviterte til høstoffergudstjeneste 2. november.  Det ble lagt opp til en mangfoldig gudstjeneste med dåp, høstoffer og siden det var allehelgens søndag, også lystenning for de som har forlatt oss det siste året. Gledelig var det også at hele 116 barn, unge og voksne fant veien til kirken denne søndagen.

Hege og Ingar Jørstad Sekkenes, som for tiden bor på Kolvereid i Nord-Trøndelag bar fram sin datter Ruth-Emilie til dåp. Bestefar, Stig-Johnny fikk gleden av å døpe henne godt hjulpet av Ruths storebror Daniel. Etter dåpen ble familien ønsket velkommen som medlemmer i vår menighet, overført fra Metodistkirken på Finnsnes. Mommo til dåpsbarnet sang «De bar små barn til Jesus» akkompagnert av dagens musiker Vidar Kristensen.

Tradisjonen tro delte vi også ut gaver til alle de opp til 15 år  som er døpt på høsthalvåret i vår menighet. Dette er en god og flott tradisjon som del av vårt fadderansvar.

Budsjettet for vårt høstoffer var satt til kr 30.000,- og det var en fornøyd kasserer, Torstein Karlsen, som under kirkekaffen kunne ta opp mikrofonen og kunngjøre at vi hadde samlet inn kr 50.000,- som høstoffer i år. Takk til alle som bidro, og vi ber om Guds velsignelse til alle som har sin del i dette.

Vi hadde lagt opp til en undervisningsgudstjeneste hvor pastor Leif Jacobsen talte over temaet ”når en kristen gir”. Det var en inspirerende tale hvor mange av oss fikk mye å tenke på. Som vi alltid gjør på våre gudstjenester, åpnet vi for respons etter prekenen hvor det er mulig å tenne lys, få forbønn, skrive ned bønner, legge stein på alteret som symbol for vanskelige ting i eget liv. Siden det var allehelgensdag ble det også tent lys for å minnes personer i familie, venner og menighet som har gått bort siste år. I vår menighet er det et medlem, Hedvig Johansen som døde i februar 2014 nesten 100 år gammel. Det ble tent et lys og hun fikk stå som symbol på alle vi savner.

Dette ble en allsidig gudstjeneste som dekket mange behov, og gjorde godt for mange av oss. Kjekt at så mange finner veien til vår menighet selv om vi enda ikke har eget kirkebygg på en stund enda.

Share This