Søndag 20. september er det tid for høstens første undervisningsgudstjeneste, og vi samles i Havstad bedehus kl. 11:00. Pastor Leif Jacobsen vil tale over temaet «Alle har en nådegave. Hva er din?». Vi får besøk av Alan Gurupira fra Zimbabwe, som vil informere om misjonsprosjektene vi støtter ved hjelp av inntektene fra julemessa vår. For barna er det søndagsskole. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

 

Share This