Til medlemmer i Metodistkirken i Arendal:
I samråd med vår tilsynsmann innkalles det herved til ekstraordinær menighetskonferanse umiddelbart etter gudstjenesten søndag 6. mars 2016.

Følgende sak er til behandling: Vedtak om sikkerhet for låneopptak i forbindelse med nytt kirkebygg

Leif S Jacobsen
pastor

Share This