Da har vi kommet hjem fra vårofferfest i Metodistkirken, Arendal. Som tradisjon var dåpsbarna som er døpt på vårhalvåret invitert for å få årets dåpsgave fra menigheten, som jo er faddere for barna. Hele 17 av 23 inviterte kom og fikk rose av Ann Britt Isaksen og gave av Ida Christine Isaksen.
Pastor Stig-Johnny Jørstad talte over Efeserbrevets 6.kapittel; Ta på dere Guds fulle rustning, og minnet menigheten på viktigheten av å vende seg til Gud og stole på hans ledelse og hjelp i hverdagen.
Vi avsluttet vårofferfesten med nattverd og våroffer. Budsjettet vårt er på kr 40.000,00 og tellerne kunne fortelle at det ble samlet inn kr 42.400,00 i dag. Dette kommer godt med når vi nå setter spaden i jorden for nytt kirkebygg (Byggmesteren begynner å grave på mandag 18.april). Om du ikke kunne være til stede eller gitt ditt vårofferfest kan det gjøres på konto 2800.0919340. Merk «Vårofferfest 2016»!
Takk til alle som var med å gjøre dette til en flott feststund i kirken!

Share This