Vi samles til hverdagstrosamling på Dalen Misjonshus 2.pinsedag (16.mai) kl 16:00! Pastor Leif Jacobsen taler over temaet «Hva er Pinse?» Skriftlesing fra 1.Mos 11:1-9 og Rom 8:14-17. Samlingsstund for barn tom 4.klasse under talen. Kirkekaffe etter samlingen. Vær velkommen!

Share This