Det inviteres med dette til ny undervisningsgudstjeneste på Dalen Misjonshus 5.juni 2016 kl 11:00! Pastor Leif Jacobsen taler over tema: «Tro som flytter fjell»  – troen sitter både i hjertet og i munnen. Teksten er fra Markus 11:22-24. Andre aktuelle bibeltekster denne dagen er Salme 33:1-9 og Romerbrevet kap 4:16-21. Det blir søndagsskole for alle barn under gudstjenesten. Kirkekaffe med mulighet for spørsmål og samtale etter gudstjenesten. Alle er hjertelig velkommen til å dele Guds ord med oss denne dagen.

Share This