Sett av helgen for å oppleve Kjell Haltorp, Åge Åleskjær, Sverre Granlund og Leif Jacobsen. Det blir møter i Bjorbekk Misjonskirke, Betel fra 28.-30.10.16. Inviter med deg venner og kjente til en hyggelig og «nostalgisk» samling…

Søndag kl 11.00 taler Kjell Haltorp i Metodistkirken, Dalen misjonshus. Vår egen pastor Leif Jacobsen leeder gudstjenesten.

firerbandenbilde

Share This