Flott våroffergudstjeneste med mange mennesker i kirken søndag 2.april. Med smått og stort var vi over 90  til stede. Det er også med stor glede vi hver eneste gudstjeneste etter åpningen av vår nye kirke ser nye mennesker. Pastor Leif Jacobsen talte over temaet nåde over nåde, og det var mange som fikk mye å tenke på etter talen. Det var mye sang og i dag var det spesielt gledelig å se at et «ad hoc familiekor» så dagens lys og bidro til å gjøre gudstjenesten utrolig flott! Vi håper virkelig dette kan være starten på en ny vår for barne/familiekor i menigheten vår! I våroffer kom det inn mer enn det har gjort på mange år, men vi har satt oss store mål, og har enda noen kroner igjen før vi når vårt budsjett for våroffer 2017. Det er derfor fortsatt mulighet til å bidra. Penger kan sendes til konto nr 2800.09.19340 merk våroffer 2017, eller bruk Vipps nr 59237 eller Sping hvor du kan søke «Metodistkirken, Arendal». Merk innbetalingen med våroffer 2017.

Etter siste fellessang fikk vi også info om et nytt tilbud til alle damer. Felles trim i kirken med første oppstart onsdag  5.april kl 19:30. Ta gjerne med deg en venninne til dette flotte tilbudet. Videre ble vi utfordret til å delta på årets nødhjelpsaksjon med oppmøte på Barbu menighetssenter tirsdag 4.april kl 17:00! Jorunn Jessen utfordret oss også til å bidra med gevinster til hovedlotteriet for årets julemesse. Om du ønsker å bidra, ta kontakt med henne på tlf. 99745795 eller epost: jorunn.jessen@gmail.com. Vi minner også om påskens samlinger med felles gudstjeneste med Barbu menighet på skjærtorsdag kl 18:00 i kirken vår, samt høytidsgudstjeneste på 1.påskedag kl 11:00!

 

Share This