Kom og hør høyskolelektor Hilde Kristin Dahlstrøm tale over temaet: Tilbake til Ninive.

Det blir sang av en kongolesisk sanggruppe.

Share This