Du er hjertelig velkommen til menighetens årsmøte onsdag 7.mars kl. 19.

Bruk din stemme til å være med å prege menighetens fremtid.

Rapporthefte trykkes opp til familiegudstjenesten 4.mars.

Share This