Søndag 15.april feirer vi Vårofferdag med sang av Wesleys tramp og trall og Christina Thaarup skal tale for oss. Christina er prest i metodistmenigheten på Øståsen på Kolbotn utenfor Oslo, og vi gleder oss til å ha henne på besøk.

Kom til kirken og opplev et fellesskap i Guds nærhet.

Share This