Har dere hørt hva Jesus sa til sine disipler? Har dere skjønt at det som står i Bibelen handler om Jesu oppgave og hjelp til oss? Deler vi med hverandre det Jesus har lært og fortalt oss? Dette var noe av det Christina Thaarup, vår gjesteprest fra Øståsen talte om på vår våroffergudstjeneste i dag.

Og hun rørte ved oss alle med sitt klare og tydelige budskap.

Emmausvandrerne i vår menighet…

Søndagsskolen hadde også samme tema på sin samling, og de tydeliggjorde at de også ønsket å være emmausvandrere. Det var en stor opplevelse å komme ut fra kirkesalen etter endt gudstjeneste og oppleve alle veggene dekket av plakater som viste barnas engasjement og vilje til å være en Jesu etterfølger.

Selma er en av emmausvandrerne i vår menighet

Vår økonomiansvarlige, Torstein Karlsen, gav i gudstjenesten et tydelig budskap om viktigheten av givertjenesten i vår menighet. Han minnet oss på hvor viktig det er med faste givere, og avsluttet med å viste oss at budsjettet for vårofferet er satt til  kr 60.000,- og han håpet vi kunne nærme oss dette ved dagens vårofferfest.  Det var en svært fornøyd og litt rørt kasserer som under kirkekaffen kunne kunngjøre at det var kommet inn over 68.000,- kroner i kontanter og betalingsterminalen. Og så vil det komme inn enda mer når de som har gitt via VIPPS blir registrert.

Søndagsskolen hadde også tatt dette på alvor og hadde stekt emmausvandrere (kakemenn), som de solgte under kirkekaffen og de fikk inn godt over tusen kroner på sitt engasjement. Ikke rart Torstein avsluttet sin informasjon med: «Det er sjelden jeg sier det høylytt men: HALLELUJA!»

Søndagsskolens vårofferbord…

Takk til alle som bidro til å gjøre denne dagen til en flott samling i kirken, hvor vi i alle generasjoner fikk oppleve at det er flott å tilhøre Guds familie, og at vi går sammen videre for å tjene Guds rike!

Share This