Onsdag 9.mai ble Anna Margret Beisland (68) tatt opp som medlem i menigheten vår. Etter mange år som menighetsbarn i vår menighet kom hun til det standpunktet at hun ønsket å gå inn som fullverdig medlem i Arendal Metodistkirke. Vi samtalte litt rundt dette og  ble enige om at vi kunne ha medlemsopptakelse slik hun ønsket det…. i enkle former.

Så presten, leglederen Gunvor og datteren Kathrine som representant for menigheten og familien var med på opptakelsen, som skjedde på prestekontoret.

På søndagens gudstjeneste ble dette kunngjort for menigheten til stor entusiasme og glede.

Og under kirkekaffen kom en annen og spurte om hun også kunne få bli medlem i menigheten! Og selvsagt sa vi ja til dette!

Så onsdag 16.mai ble Halldis Margrethe Johannessen (96) tatt opp som medlem i vår menighet på samme måte som Anna Ma. Vi var samlet på prestekontoret, pastor, legleder og sønnen Dag Magne som representant for menighet og familie. Det er sterkt å samtale med en som kom til vår menighet i 1932 som tiåring. Hun kom  sammen med sine foreldre fra Flekkefjord og ble menighetsbarn i menigheten vår. Og så 86 år etterpå så velger hun å spørre om det er mulig å bli medlem slik at hun i fellesskap med resten av menigheten kan få støtte sin menighet med sine bønner, sitt nærvær, sine gave, sin tjeneste og sitt vitnesbyrd som vi sier i vårt rituale for medlemsopptakelsen.

Og det var en sterk opplevelse å få være med å be Herrens velsignelse over vårt nyeste medlem i vår menighet.

Vi er en menighet som satser på den oppvoksende slekt. Vi ønsker å bygge en menighet som treffer vår samtid og har en uttrykksform som skal møte dagens mennesker. Da er det sterkt å oppleve at våre to første medlemmer etter at vi flyttet fra byen, har vært med hele veien. Og at det er to personer som har vært med hele tiden, men ikke funnet at tiden var inne til å bli medlem før nå, når vi har landet i Nye Stenklevvei i vår nye kirke.

Takk Anna Ma og Halldis for at dere har gått foran og viser oss veien videre! Vi håper dette er starten for enda flere medlemsopptakelser! Om du skulle være en som ikke har blitt medlem enda, så ta gjerne kontakt for en samtale rundt dette med en av prestene.

Stig-Johnny

Share This