Aksjon Avdrag er et innsamlingsprosjekt som ble startet i vår for i juni måned å kunne innbetale et ekstraordinært avdrag på lånet vårt i Sparebanken Sør. Prosjektet avsluttes på takkegudstjenesten søndag 16. juni.

Avdraget som skal innbetales er på kr 670 000. Vi setter stor pris på om du har anledning til å bidra med en gave.

Gaver kan sendes til vår konto 2800.23.86749 eller på Vipps til 59237. Innbetalinger merkes «Aksjon Avdrag». Ønsker du å benytte kontanter, legges disse i kollekten i konvolutt merket «Aksjon Avdrag».

Om du har spørsmål, ta kontakt med vår kasserer Torstein Karlsen på tlf. 908 32 829 eller send en e-post til torstein.karls1@gmail.com. Og spre gjerne informasjon om dette viktige prosjektet!

Share This