Photo by Bruno van der Kraan on Unsplash

Tekst: Matt. 28, 1-10

I dag brytes tausheten, stillheten og sorgen! Med et jordskjelv som rokker ved både romerske soldater og kvinnene ved graven blir det synlige beviset på Jesu død ødelagt: steinen foran graven rulles vekk, og graven er tom! Fortsatt råder nok dobbeltheten fra palmesøndag hos de som fulgte Jesus, men denne gangen med motsatt fortegn – fremst ligger kanskje usikkerheten og forvirringen, men under der bobler det frem en dyp, rungende glede: Kan det virkelig være sant? Lever han virkelig, selv om vi så kroppen hans død og ødelagt? Håpet vinner over frykten og usikkerheten til de to Mariaene ved graven, et ørlite håp, en spire av tro på at dette er sant, og det er det som gir bena deres krefter til å løpe tilbake til resten av Jesu disipler for å fortelle om den tomme graven, om engelen og de vettskremte soldatene, om budskapet som nesten er for godt til å være sant.

Og på veien tilbake kommer han plutselig mot dem, og usikkerhet og sorg må vike plass for den jublende gleden. Spiren av håp slår ut i full blomst, som en lysende påskelilje: Jesus lever! Maria og Maria faller på kne, omfavnet føttene hans, kjenner kanskje naglemerkene, men like fullt: Det er ham, han står der, han ser på dem med fred og kjærlighet og triumf i blikket. Han lever!

Det var den gang. Av og til tenker jeg at jeg skulle gitt mye for å være der den første påskedagen, for å se den levende Gud komme mot meg, oppstått fra døden. Men jeg tror den oppstandne kan komme oss i møte også nå. Fortsatt kan vi møte ham i veikryss i våre liv, der han står med åpne hender, med kjærlighet i blikket, med et løfte om håp. Midt i den verden vi lever i, hvor både mørke, frykt og sorg kan lamme oss, kan vi få leve i håpet og troen på at Jesus er med oss alle dager inntil verdens ende. Påskedagens budskap gjaldt ikke bare disiplene den gang da, men det gjelder oss alle i dag, i morgen, til alle tider. La oss holde fast på påskemorgens lys og la ordene få runge i hjertet: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden!

Klapp, alle hender i glede

Klapp, alle hender, i glede! Dette er dagen Gud har gjort! Dette er dagen da Jesus åpnet for alle livets port!

Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja! Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja!

Lukk opp din dør og ditt vindu – dette er dagen Gud har skapt! Gå fra ditt hus full av lovsang, han skaper håp der alt var tapt!

Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja! Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja!

Syng gjennom parker og gater, syng om den dagen du har fått. Syng om din levende Herre, han er oppstanden, alt er godt!

Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja! Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja!

(©Jan Visser)

Share This