Av smittevernhensyn må vi ha oversikt over hvem som er til stede.
Send SMS eller ring til Else på tlf. 996 93 381 hvis du kommer.

Share This