Av smittevernhensyn ber vi om at du er tidlig ute, så vi unngår kø ved inngangen. For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, er vi pålagt å føre liste over alle deltakere med navn og telefonnummer. Listen blir slettet etter ti dager. Personer fra samme husstand kan sitte sammen under konserten. Mellom personer fra ulike husstander må det være ett ledig sete. Bruk håndsprit og vær nøye med å holde minst en meter avstand til andre når du kommer og når du går.

Share This