Sommerens late dager er forbi, og vi er på vei inn i en spennende høst. To inspirerende søndagssamlinger i Dalen Misjonshus innledet arbeidsåret.

På samlingsdagen, den 30. august, talte pastor Leif Jacobsen, og vi ønsket velkommen den nye konfirmantgruppa, som i disse dager tar fatt på sin konfirmasjonsundervisning sammen med pastor Michael Davey. Som i fjor gleder vi oss også i år over et stort kull; hele sju flotte ungdommer vil konfirmeres til våren. Søndagsskolen hadde også sin oppstart denne dagen og kunne invitere til tre ulike, alderstilpassede grupper. Du kan lese mer om søndagsskolegruppene under fanen Aktiviteter øverst på siden.

Søndag 6. september hadde vi besøk av biskopen vår, Christian Alsted, som sammen med tilsynsmannen, pastorene og menighetens historiker la ned grunnsteinen til vårt nye kirkebygg i Nye Stenklevvei på Moltemyr. Agderposten var til stede under seremonien, og du kan se bilder og lese artikkelen her. Etter grunnsteinsnedleggelsen forflyttet vi oss til Dalen Misjonshus der vi feiret gudstjeneste i sterk lovsang og med tale av biskopen. Både representanter fra Sørlandskirken og Predikantforeningens leder, Øystein Åsen, tok turen til oss med blomster og hilsener i anledning grunnsteinsnedleggelsen. Vi er svært takknemlige for deres støtte og engasjement.

Vi ser nå fram til spennende høstmåneder og har store forventninger til hva Vår Himmelske Far har i vente for oss. Vi ber om Hans velsignelse over arbeidet som ligger foran.

 

Share This